Zabıta Spor Mülakatı Nasıl Oluyor?

Zabıta parkur kaç saniye?

Not 5: Zabita memuru adayi kondisyon parkuru ve barfiks – sinov Zabita memuru adayı 30 saniye boyunca nizami 10 adet barfiks çekmeye çalışır.

Zabıtalıkta parkur var mı?

Zabıta memuru adayları uygulama sınavında fiziki yeterlilik parkuru 8 etaptan oluşan kondisyon parkurundan sorumlu tutulacaktır. * 2. Zabıta fiziki yeterlilik parkurunun 2. etabında zabıta memuru adayı, 6 adet lastik içinden geçerek lastik parkurunu tamamlar.

Zabıta uygulama sınavı var mı?

İBB, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek 278 Zabıta Memuru için ön başvuruları aldı. Sınava girmeye hak kazananlar belirlendi. Yazılı sınav 7 Temmuz’da, uygulama sınavı ise 12/7/2021 – 6/8/2021 tarihleri arasında yapılacak.

Zabıta olmak için mülakat var mı?

Belediyeler zabıta alımı için dönem dönem ilan yayınlıyor. Zabıta olmak isteyen adaylar bu ilanlara KPSS puanlarına göre başvuru yapıyor. Başvuru sonucunda sözlü mülakata çağırılıyorlar. Sözlü mülakattan yeterli puanı alanlar, KPSS puanı da hesaba katılarak zabıta memuru olarak istihdam ediliyor.

Zabıta alım yaşı kaç?

ç) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları, d) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS puan türünden, sınav duyurusunda belirtilmiş olan asgari puanı almış olmaları, gerekir.

Zabıta memuru kaç saat çalışır?

(2) Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Spor Lisesi Yetenek Sınavı Nasıl Olur?

Zabıta eğitimi kaç ay?

KPSS puanı ile zabıta olmayı hak eden 485 zabıta memuru 2 aylık eğitim sürecini tamamlayarak yemin etti.

Zabıta teşkilatı hangi bakanlığa bağlıdır?

Bu teşkilât İçişleri Bakanlığı’na bağlıdır. Genel zabıta ve jandarmadan oluşur. Genel zabıta yanında, yine kamu düzenini koruyan mahallî zabıta ile belli bir hizmetin özellikleri dolayısıyla faaliyet gösteren hizmet zabıtası yer alır. Belediye zabıtası, orman zabıtası, gümrük zabıtası gibi.

Zabıta olabilmek için kpss’den kaç puan almak gerekir?

Sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

Zabıta memuru olmak için nereye başvurulur?

Zabıta olmak için nereye başvurulur? Zabıta alımları belediyelerin ihtiyaçları doğrultusunda merkezi atama vasıtasıyla yapılır. Başvuru yapan adaylar puan sıralamasına konur. Sıralama sonunda belediyelerde bulunan ihtiyacın 5 katı kadar başvuran aday sözlü mülakata alınır.

Zabıta olmak için ne yapmam lazım?

Zabıta olmak için gereken şartlar şöyle sıralanabilir;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak,
 • Yüz kızartıcı suç işlememiş ya da hüküm giymemiş olmak,
 • En az lise mezunu olmak,
 • Erkekler için 175 santimetre, kadınlar için 165 santimetre boy sınırının altında kalmamak.

Zabıta olmak için boy şartı var mı?

c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre,

Sözlü mülakatta neler sorulur?

İşte iş görüşmelerinizde güncelliğini koruyan 10 klasik mülakat sorusu:

 • Bana kendinizden bahsedebilir misiniz?
 • Sizi neden işe alalım?
 • Güçlü olduğunuz yönleriniz neler?
 • Zayıf olduğunuz yönleriniz neler?
 • Bizimle çalışmayı neden istiyorsunuz?
 • Eski işinizden neden ayrıldınız?
 • En büyük başarınız nedir?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *