Spor Projeleri Nasıl Hazırlanır?

Sosyal sorumluluk projesi olarak ne yapılabilir?

En İyi Sosyal Sorumluluk Projeleri

 • Opet – Temiz Tuvalet.
 • Doğuş Otomotiv – Trafik Hayattır.
 • Eti – Eti Çocuk Tiyatrosu.
 • Doğan Gazetecilik – Baba Beni Okula Gönder.
 • Vodafone – Düşler Akademisi.
 • Koç – Meslek Lisesi Memleket Meselesi.
 • Hürriyet – Aile İçi Şiddete Son.
 • Mercedes – Her Kızımız Bir Yıldız.

Hangi konularda sosyal sorumluluk projeleri yapılabilir?

Sosyal sorumluluk projelerinin genel konularını,

 • Yoksulluk,
 • Sağlık,
 • Eğitim,
 • Cinsiyet eşitliği,
 • İnsan hakları ve çevre bilincinin oluşturulması,
 • Kadın, çocuk ve hayvan haklarının korunması,
 • Engelli bireylerin topluma kazandırılması gibi konular oluşturur.

Türkiye’deki sosyal sorumluluk projeleri nelerdir?

Türkiye ‘nin Markalaşmış Sosyal Sorumluluk Projeleri

 • Baba Beni Okula Gönder.
 • Kardelenler.
 • Temiz Tuvalet.
 • Eti Çocuk Tiyatrosu.
 • Aile İçi Şiddete Son.
 • Sokakta İlk Adımlar.
 • Meslek Lisesi, Memleket Meselesi.

Projenin çıktısı ne demek?

Proje çıktıları Çıktılar, proje tarafından girdiler kullanılarak tamamlanan faaliyet sonuçlarıdır ve daha sonraki amaçların gerçekleştirilebilmesinin ön koşulunu oluştururlar.

Sosyal sorumluluk projeleri bize ne katar?

Sosyal sorumluluk projelerinin gençlere sağladığı en önemli fayda duyarlılık geliştirmesidir, desek yanılmış olmayız. İçinde yaşadığı toplumu olumlu yönde dönüştürecek bir şeyler yaptığını hisseden gençler, toplumsal koşulları ve eşitsizlikleri değiştirmek için daha fazla çaba sarf edecektir.

You might be interested:  Soru: Zayıflamak Için Spor Ne Zaman Yapılmalı?

Proje çeşitleri nelerdir?

Bilimsel Projeler • Araştırma Projeleri • Mesleki Eğitim Projeleri • Mimarlık/Mühendislik Projeleri • Koruma ve Restorasyon Projeleri • Sosyal Projeler • Ulusal/Uluslararası projeler • Destekleme/Geliştirme Projeleri • Kültür/Sanat/Spor Projeleri • Öğrenci Projeleri …

Sosyal sorumluluğun rakiplere sağladığı faydalar nelerdir?

Kurumsal sosyal sorumluluğun işletmelere/kurumlara sağladığı faydaların başında genel olarak; kurum itibarı oluşturma, markalaşma avantajı sağlama, işletme/şirket bağlılığı yaratma, sosyal kimlik kazandırma, rekabet üstünlüğü sağlama ve farklılaştırma vb. gelmektedir.

Sosyal sorumluluk projelerinin etkileri nelerdir?

Evsizlere, hasta ve yaşlılara düzenlenen yardım kampanyalarına katılmak gençlerde topluma bağlılık duygusunun gelişmesi ve aitlik hissinin artmasını sağlıyor. Toplumun birçok kesiminden kişilerle tanışmak, onlara yardım etmek ve onlarla ortak bir paydada buluşmak sosyal becerilerin gelişmesini de beraberinde getiriyor.

Sosyal sorumluluk projelerinin önemi nedir?

Sosyal projeler ya da daha geniş kapsamıyla sosyal sorumluluk projeleri toplum dinamiklerinin harekete geçirilmesini sağlayan, toplumsal duyarlılıkları ve dayanışmayı yansıtan etkinliklerdir. En önemli özelliği, toplumsal gereksinimlere cevap vermesi ve toplumsal yarar sağlamasıdır.

Işletmelerin uyguladıkları sosyal sorumluluk projeleri nelerdir?

Sosyal Sorumluluk Proje Örnekleri

 • Baba Beni Okula Gönder Sosyal Sorumluluk Projesi.
 • Eti Çocuk Tiyatrosu Sosyal Sorumluluk Projesi.
 • Turkcell “Engel Tanımayanlar” Sosyal Sorumluluk Proje Örneği.
 • “Omo İle Çocuklar Sokağa Çıksın” Sosyal Sorumluluk Proje Örneği.
 • Türk Hava Yolları Sosyal Sorumluluk Projesi.

Şirketlerin sosyal sorumluluk piramidi aşamaları nelerdir?

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PİRAMİDİ Carroll (1991) KSS‟nin ekonomik, yasal, etik ve hayırseverlik olmak üzere dört boyutu olduğunu belirtmiştir. İşletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bu dört farklı sorumluluk alanı belirli seviyelerde olmakla birlikte, etik ve hayırseverlik boyutu gün geçtikçe artmaktadır.

Toplumsal duyarlilik projeleri nelerdir?

Toplumsal Duyarlılık Projeleri, bir katılımcı demokrasi programı olmakla birlikte, bireylerin topluma karşı sorumluluklarını fark etmelerini, anlamalarını ve sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamak için tasarlanan projelerdir.

You might be interested:  Basen Eritmek Icin Hangi Spor Aleti?

Projede sürdürülebilirlik ne demek?

Sürdürülebilirlik, başlangıç ve bitiş süresi olan projelerin sonlanmasının ardından yürütülecek faaliyetlerinde devamlılığının sağlanmasıdır. Bazı durumlarda proje hazırlanırken öngörülen sürdürülebilirlik hedefleri dış faktörler nedeniyle engellerle karşılaşabilir.

Somut çıktı ne demek?

Somut Anlam: Basit bir ifade ile, beş duyu organımız tarafından algılayabileceğimiz kavramlardır. Yani elle tutabileceğimiz, gözle görebileceğimiz ya da varlığını hissedebileceğimiz kavramlardır. Örnek: masa, sandalye, su, taş, toprak, hava, defter, kâğıt, kalem, silgi, bilgisayar, toprak, kum, elma, armut, dolap vs.

Projenin somut çıktıları nedir?

Projenin somut çıktıları: Hedef kitlenin ve nihai faydalanıcıların, tüketici hakları konusunda bilinçlendirilmesi, hileli, güvenilir olmayan, sağlığa zararlı mallar satın almaktan kurtarılması, sadece hakları değil, aynı zamanda sorumlulukları olduğu bilincinin yerleştirilmesi, yaşam standartlarının yükseltilmesiyle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *