Soru: Spor Federasyonu Nasıl Kurulur?

Federasyon nasıl kurulur?

Konfederasyonlar kuruluş amaçları aynı olan en az üç federasyonun bir araya gelmesi ile kurulurlar. Konfederasyonlar kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek sureti ile tüzel kişilik kazanırlar.

Federasyon kurmak ne demek?

Federasyonlar kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin bir araya gelmesi ile kurulurlar. Federasyonlar, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.

Federasyon kurulumuna kim karar verir?

Her dernek tarafından federasyon kurulması için alınmış genel kurul kararı. Federasyon kurucuların derneği temsil etmekle yetkilendirildiğine ilişkin dernek yönetim kurulları tarafından alınmış olan karar örneği.

Özerk spor federasyonu nedir?

Bu Kanun’un 2.maddesine göre (3289 sayılı Kanun’a ilave edilen ek madde 9) özerk federasyonlar, organları genel kurulları tarafından seçimle göreve gelen, her türlü kararlarını kendi organları içerisinde alan, bütçesi genel kurul tarafından onaylanan ve ibra edilen federasyonlardır (Çolakoğlu, Erturan, 2009).

Nasıl federasyon olur?

Federasyon Kuruluşu Federasyonlar kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin bir araya gelmesi ile kurulurlar. Federasyonlar, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.

Federasyon nedir kısa bilgi?

Federasyon, coğrafi yapılarına göre oluşmuş birden fazla devletin kendi istekleriyle bir araya gelerek dışarıya karşı tek bir siyasal güç olarak görülmeleri ve bu amaçla kurdukları örgütün, kendisini oluşturan devletlerin üzerinde olması; iç işlerinde ise, yine aralarındaki anlaşmaya göre geniş veya dar ölçüde özerk

You might be interested:  Olimpiyat Oyunlarında Hangi Spor Branşları Vardır?

Federasyon kaç sendika ile kurulur?

Sendikalar bu kanunun 5. maddesinde sayılan niteliklere sahip en az 7 kişinin bir araya gelmesiyle; Konfederasyonlar, en az 5 sendikanın bir araya gelmesi ile kurulur.

Konfederasyon nasıl olunur?

Konfederasyonlar kuruluş amaçları aynı olan en az üç federasyonun bir araya gelmesi ile kurulurlar. Konfederasyonlar kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek sureti ile tüzel kişilik kazanırlar.

Federasyonun amacı nedir?

Kuruluş Amaçları Ve Tüzükleri Gereği, Görev Edindikleri Alanda Ve Temsil Ettikleri Üyelerinin Hakları, Hukukları, Sosyal Yaşamları, Kültürleri Ve Hedefleri Doğrultusunda, Kurumsal Varlıklarını Koruma Ve Savunma Adına Dış İşlerinde Ve İlişkilerinde Dayanışmak Ve Ortak Hareket Etmek Amacıyla Birden Fazla Derneğin Bir

Federasyon üst kuruluş mu?

Türkiye’de dernek federasyonu; kuruluş amaçları aynı olan en az 5 derneğin bir araya gelerek kurduğu üst kuruluşa denmektedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca federasyon, dernek ve konfederasyonlar; tüzüklerini ilgili mülki amirliğe teslim eder etmez tüzel kişilik kazanırlar.

Federasyon ve konfederasyon ne demek?

Konfederasyon uluslar arası anlaşmayla kurulurken federasyon ise anayasayla kuruluyor. Konfederasyonda üye devletler arasındaki bağ akdi, federasyonda anayasal niteliğe sahiptir. Dış ilişkilerde konfederasyonda üye devletler bağımsız iken federasyonda ise federal devletler ise birbirlerine bağlıdır.

Derneklerin birleşmesi nasıl olur?

Birleşme; en az bir dernek tüzel kişiliğinin, üyelerinin, kurulu bulunan veya yeni kurulan diğer bir dernek tüzel kişiliğine alınması karşılığında aktif ve pasiflerini bir bütün olarak birleşilen dernek tüzel kişiliğine devrederek sona ermesidir.

Spor federasyonları ne zaman özerk oldu?

Türkiye’de amatör spor federasyonları ilk kez 04.3.2004 kabul tarihli 5105 Sayılı Kanunla özerkliğe kavuşturulmuştur.

Hangi Federasyonlar özerk?

ÖZERKLİĞİ VE BÜTÇESİ KABUL EDİLEN FEDERASYONLAR: Yelken, Triatlon, Çim Hokeyi, Sutopu, Sualtı, Masa Tenisi, Buz Pateni, Buz Hokeyi, Halter ve Tekvando federasyonları özerk oldular.

You might be interested:  Soru: Olimpiyatların Hangi Spor Dalları Vardır?

Federasyonlar ne zaman özerk oldu?

17.6.1992 tarihinde 3813 sayılı Kanunla Türkiye Futbol Federasyonu özerk hale getirilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *