Okuyucular soruyor: Spor Kulübünde Ne Yapılır?

Spor Kulübü ne işe yarar?

Spor kulübü, sportif etkinliklerde bulunmak amacıyla kurulmuş olan kulüplerdir. Spor kulüpleri, dernek ya da anonim şirket tüzel varlığı şeklinde kurularak faaliyetlerini yürütürler. Kulüpler tek bir spora veya birkaç spora ayrılmış olabilir.

Spor kulüpleri kaç sayılı Kanuna tabi olarak kurulabilir?

Kulüpler; 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulabilir.

Spor kulüplerini kim denetler?

Spor Genel Müdürlüğü spor kulüplerini her yönden denetler.

Üye olduğumuz spor kulübü tarafından hangi kimlik verilir?

Kulüp bünyesindeki sporcularımıza nüfus bilgilerine göre doldurulmuş, resimleri olan,lisans numaraları yazan kulüp yönetimi tarafından verilen yönetim kurulu başkanı imzalı kimlik kartıdır.

Spor kulüpleri hangi kanuna göre kurulur?

Kulüpler; 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulabilir.

Spor kulüpleri özel mi?

Dernek statüsünde kurulan spor kulüpleri Türk Medeni Kanunu’nda yer alan Dernekler hukuku düzenlemelerine, Dernekler Kanunu ve Yönetmeliğine tabidir. Dernekler, dolayısıyla spor kulüpleri de bir özel hukuk tüzel kişisidir.

You might be interested:  FAQ: Beyaz Bez Spor Ayakkabı Nasıl Temizlenir?

Türkiye’de şirket yapısında olan spor kulüpleri hangi kuruma bağlıdır?

Spor kulüplerinin tescil işlemleri 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2 (d) maddesi uyarınca spor kulüpleri anılan Genel Müdürlük tarafından yapılmakla birlikte futbol branşında faaliyet gösteren kulüplerin lisans sistemleri işlemleri ise aynı kanunun 12. maddesi

Teşkilata kayıt ve tescili yapılan her kulübün hangi organları oluşturması zorunludur?

Madde 6 — Teşkilata kayıt ve tescili yapılan her kulübün aşağıda belir len organları oluşturması zorunludur: a) Genel kurul, b) Yöne m kurulu, c) Dene m kurulu. Kulüpler zorunlu organlar dışında başka organlar da oluşturabilir. Ancak, zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları bu organlara devredilemez.

Spor Kulüp Yönetim Kurulu kimlerden oluşur?

Kulüp organlarının seçiminde hiçbir şekilde liste usulü seçim yöntemi uygulanamaz. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 5 (beş) asil, 5 (beş) yedek üyeden ve Akademik Danışmandan oluşur. Yönetim Kurulu kendi içerisinde bir başkan seçer ve ilk toplantısında görev dağılımını yapar.

Spor kulüplerinin fonksiyonları nelerdir?

Bununla birlikte, spor kulüpleri, gerek üyelerinin spor yapmalarını sağlayarak onların bedenen ve ruhen daha sağlıklı olmalarına katkıda bulunmak, gerekse spor dallarında takımlar oluşturarak yarışmalara iştirak etmek, ülkeyi temsil edecek sporcular yetiştirmek ve başarılı sonuçlar almak(4) gibi genel amaçların yanında

Spor Kulübü dernek mi?

Spor kulübü kurmak için 5253 sayılı kanun ve 25772 sayılı dernekler yönetmeliğine göre dernek kurmanız gerekiyor.

Spor kulübü derneği nasıl kurulur?

Spor Kulübü Nasıl Kurulur | Spor Derneği Kurmak

  1. Spor derneği ya da spor kulübü kurmak istiyorsanız, 5253 sayılı dernekler kanununa tabi olarak, en az 7 kişi ile dernek kuruluşu gerçekleştirmeniz gerekmektedir.
  2. Dernek kuruluşunu gerçekleştirmek sadece 2 adet evrakın verilmesinden ibaret gibi görülebilir.
You might be interested:  Sık sorulan: Spor Toto Bir Kolon Ne Kadar?

Resmi kimlik kartı yerine geçen belgeler nelerdir?

Numara Taşıma

  • Nüfus Cüzdanı
  • Sürücü belgesi.
  • Pasaport, Uçak mürettebatı belgesi, Demiryolu personeli kimlik belgesi,
  • Gemici adamı cüzdanı, Nato kimlik belgesidir.
  • Türk Silahlı Kuvvetler kartı
  • Evlilik Cüzdanı
  • Avukat kimlik belgesi.
  • Sarı Basın Kartı

Spor Kulübü Üye Kartı kimlik yerine geçer mi?

Sporcu kimlik kartı, öğrenci kartı, kütüphane üye kartı, sahip olabileceğimiz kimlik kartlarındandır. Bu kartlar resmi kimlik yerine geçmez.

Pasaport kimlik yerine geçer mi?

Pasaport (Yabancı uyruklular için), Avukat kimliği, Milletvekili kimliği, Mavi Kart (12.04.2013 tarihinden sonra verilmiş ise tek başına Kimlik Belgesi olarak kullanılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *