Hızlı Cevap: Spor Kulüpleri Nereye Tescil Edilir?

Gençlik Spor Gençlik ve spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan derneklerin kulüp olarak tescil işlemlerini hangi kurum yapar?

Madde 27 — Dernekler mevzuatına göre gençlik, spor, gençlik ve spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan derneklerin kulüp olarak tescil işlemleri il müdürlüğünce yapılır.

Spor kulüpleri kaç sayılı Kanuna tabi olarak kurulabilir?

Kulüpler; 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulabilir.

Spor kulüpleri neye göre kurulur?

Spor kulübü kurmak için 5253 sayılı kanun ve 25772 sayılı dernekler yönetmeliğine göre dernek kurmanız gerekiyor. Yardım alabilmek, üst kuruluşlara katılmak, federasyon aracılığıyla müsabakalarda yer almak için aynı amacı taşıyan gerçek kişiler veya tarafından oluşturulmuş tüzüğe sahip bir dernek olmalısınız.

Bir spor kulübü nasıl kurulur?

Spor Kulübü Nasıl Kurulur | Spor Derneği Kurmak

  1. Spor derneği ya da spor kulübü kurmak istiyorsanız, 5253 sayılı dernekler kanununa tabi olarak, en az 7 kişi ile dernek kuruluşu gerçekleştirmeniz gerekmektedir.
  2. Dernek kuruluşunu gerçekleştirmek sadece 2 adet evrakın verilmesinden ibaret gibi görülebilir.
You might be interested:  Soru: Spor Toto Ne Kadar Kazandırıyor?

Spor kulüplerinin tescil işlemlerini kim yapar?

Madde 7-2908 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulan ve teşkilatça tescil edilmesi istenilen spor kulüplerinin tescil işlemleri bu Yönetmelik esasları doğrultusunda il müdürlüklerince yapılır.

Spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan kulüplerin kulüp ve branş tescili hangi idarede yapılır?

Madde 27 — Dernekler mevzuatına göre gençlik, spor, gençlik ve spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan derneklerin kulüp olarak tescil işlemleri il müdürlüğünce yapılır.

Üye olduğumuz spor kulübü tarafından hangi kimlik verilir?

Kulüp bünyesindeki sporcularımıza nüfus bilgilerine göre doldurulmuş, resimleri olan,lisans numaraları yazan kulüp yönetimi tarafından verilen yönetim kurulu başkanı imzalı kimlik kartıdır.

Spor kulüplerini kim denetler?

Spor Genel Müdürlüğü spor kulüplerini her yönden denetler.

Türkiye’de şirket yapısında olan spor kulüpleri hangi kuruma bağlıdır?

Spor kulüplerinin tescil işlemleri 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2 (d) maddesi uyarınca spor kulüpleri anılan Genel Müdürlük tarafından yapılmakla birlikte futbol branşında faaliyet gösteren kulüplerin lisans sistemleri işlemleri ise aynı kanunun 12. maddesi

Spor kulübü faaliyetleri nelerdir?

Spor kulübü, sportif etkinliklerde bulunmak amacıyla kurulmuş olan kulüplerdir. Spor kulüpleri, dernek ya da anonim şirket tüzel varlığı şeklinde kurularak faaliyetlerini yürütürler.

Dernekler Spor Kulübü kurabilir mi?

Spor kulübü kurmak için önce 5253 sayılı Dernekler Yasası ve 31.03.2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğine uygun olarak Spor Kulübü Derneğini kurmak gerekmektedir. Dernek kurmak içinde en az 7 gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelmesi gerekmektedir.

Spor Kulübü Yönetim Kurulu kimlerden oluşur?

Kulüp organlarının seçiminde hiçbir şekilde liste usulü seçim yöntemi uygulanamaz. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 5 (beş) asil, 5 (beş) yedek üyeden ve Akademik Danışmandan oluşur. Yönetim Kurulu kendi içerisinde bir başkan seçer ve ilk toplantısında görev dağılımını yapar.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Bolu Spor Maci Hangi Kanalda?

Spor okulu açmak için ne gerekli?

İşletmeyi açacak olan kişinin;

  • Başvuru dilekçesi.
  • Nüfus cüzdanı örneği.
  • İkametgah adresi.
  • Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Kapısı üzerinden alınmış QR kodlu olabilir)
  • Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Belgesi veya Esnaf ve sanatkarlar Odasına kayıt belgesi.
  • (Kullanılacak tesislerin kira sözleşmesi (En az 6 aylık)

Okul spor kulübü nedir?

Madde 15- (Değişik birinci fıkra: 9.4.2009/27195 RG) Okul Spor kulüpleri, yetenekli olup üstün başarı gösteren öğrencilerin sportif çalışmalarını takip eder. Yaş, cinsiyet, fiziksel özellikleri ve yeteneklerine uygun faaliyetleri aşağıdaki kategoriler çerçevesinde yürütür.

Futbol kulüpleri dernek mi?

Türkiye’de faaliyet göstermekte olan futbol kulüplerinin birçoğu halen dernek statüsünde faaliyetlerini sürdürür. Dernek statüsündeki futbol kulüplerinin şirketleşmesi iki temel alanda avantaj sağlar. Bunlar ekonomik avantajlar ve yapısal avantajlar olarak ön plana çıkar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *