FAQ: Spor Ne Demek Tdk?

Spor kelimesinin anlamı nedir TDK?

Spor sözcüğü hakkında Türk Dil Kurumunun açıklamaları şu yöndedir: – Zihni ya da bedeni geliştirmek amacı güden toplu ya da kişisel gerçekleştirilen, bazı kurallar içeren hareketlerin tümü.

Fendi ne demek TDK?

FEND ne demek TDK? Kurnazlık, düzenbazlık ve hile anlamlarını ifade etmek için kullanılan fent kelimesi bulmacalarda da karşımıza çıkmaktadır. Kadının fendi erkeği yendi sözünden tanımış olduğumuz fent kelimesi kurnazlık anlamına gelmektedir.

Bilim nedir TDK?

a. 1. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: “Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır.” -H. E. Adıvar.

Hürriyet ne demek TDK?

Özgürlük, erkinlik veya hürriyet, birinin engellenmeden ya da sınırlandırılmadan istediğini seçebilmesi, yapabilmesi ve hareket edebilmesi durumudur. Felsefede, determinizm karşıtı özgür irade fikrini içerir.

Türk Dil Kurumu kültür ne demek?

Kültür, toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi her şey.

TDK us ne demek?

TDK ‘ye göre us kelimesinin anlamı: Akıl demektir.

Fendi ne anlama gelir?

Kadının fendi erkeği yendi sözünden tanımış olduğumuz fent kelimesi kurnazlık anlamına gelmektedir. Aramalarda karşımıza atasözleri, deyimler ve birleşik fiiller kategorisinde karşımıza çıkan bu ifade hile yapılan durumu, düzenbazlığı anlatır.

You might be interested:  Sık sorulan: Spor Lisesine Nasıl Hazırlanılır?

Fendine uğramak ne demek?

“Kadının fendi erkeği yendi” sözünde geçen “fent”in anlamı nedir? Kadınlar erkeklerden daha kurnazdır. Kadınlar, çeşitli oyunlarla erkekleri alt ederler. fend: Hile, düzen.

Mekir ne demek?

(Mekr) Hile. Aldatma. Oyun.

Bilim nedir ve örnekleri?

Bilim, gözlemleyebildiğimiz evrenin deneysel, mantıksal ve gözlemlere dayanarak açıklanabilmesidir. Bilimi diğer disiplinlerden ayıran en önemli özellik, savunmalarına somut kanıtlar bulmasıdır. Ve bu yüzden bilim güvenilirdir. En önemli sayılan bilim dallarından bazıları matematik, geometri, gök bilimi ve tıptır.

Bilimsel olmak ne demek?

“”Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.”

Bilim nedir cümle?

Bilim: Evreni ve evrendeki olayların bir bölümünü ele alarak belli gözlem ve deneylere dayanıp araştırmaların ve çalışmaların yapılmasını sağlayan olgudur. Bilim, bilimsel araştırma yöntemleri sayesinde değer kazanır. Bilim ile ilgili cümleler şu şekildedir: * Bilim, ilerlemenin en kolay yoludur.

Mermanat ne demek TDK?

Melmanal deresinin hemen yanında bulunan Akbucak Köyü, Mermanat olarak da anılmaktadır. Rize’nin Pazar ilçesine bağlı bu köyün nüfusu ise göç nedeniyle hayli azdır. MERMANAT NE DEMEK? Mermanat, sözlüklere bakıldığında 1854 yılında ‘Ilımlı ve Ilıman’ anlamlarıyla kullanılmıştır.

Hürriyet hangi dil?

Kökeni Arapça olan hürriyet sözcüğü “hrr” kökünden gelmiş ve “ḥurriyya” biçiminde yani azatlık, köle olmama sözcüğünden alıntıdır.

Ubudiyet nedir kısaca tanımı?

UBÛDİYET. 1. Kulluk, kulluğun gereklerini daha dikkatli bir şekilde yerine getirme, ileri derecede ibâdet ve kulluk etme: Biliriz akl ile butlânımızı Hak sensin / Hadd-i zâtında ubûdiyyete elyak sensin (İzzet Molla’dan). Şerîat kulluğa, ubûdiyete sımsıkı sarılmak hakkındaki emirdir (Kuşeyrî Risâlesi Terc.).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *