FAQ: Bir Spor Kulübü Nasıl Kurulur?

Spor kulüpleri neye göre kurulur?

Spor kulübü kurmak için 5253 sayılı kanun ve 25772 sayılı dernekler yönetmeliğine göre dernek kurmanız gerekiyor. Yardım alabilmek, üst kuruluşlara katılmak, federasyon aracılığıyla müsabakalarda yer almak için aynı amacı taşıyan gerçek kişiler veya tarafından oluşturulmuş tüzüğe sahip bir dernek olmalısınız.

Spor Kulübü Derneği nasıl açılır?

Dernek kurmak istiyorsanız en az 7 gerçek veya tüzel kişinin bu kulübün kuruluş aşamasında bir araya gelmesi gerekmektedir. Spor Kulübü Derneği Tüzüğü’nün hazırlanarak bulunduğunuz şehirde ki dernekler il müdürlüğüne başvuru yapmanız gerekmektedir.

Futbol kulübü kurmak için ne gerekli?

Futbol kulübü tescili için istenilen belgeler: Kulüplerin bağlı bulunduğu Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonundan referans belgesi. Futbol kulübü bilgi formu. CD içerinde kulübe ait amblem ve A4 kulüp forması Kulübün kendisine ait olduğunu ya da kullanımına tahsis edildiğini gösteren nizami futbol sahası belgesi.

Spor kulüplerinin statüsü nedir?

Dernek statüsünde kurulan spor kulüpleri Türk Medeni Kanunu’nda yer alan Dernekler hukuku düzenlemelerine, Dernekler Kanunu ve Yönetmeliğine tabidir. Dernekler, dolayısıyla spor kulüpleri de bir özel hukuk tüzel kişisidir. Spor kulübünün kuruluş amacı, ekonomik çıkar gütmeksizin sportif faaliyetlerde bulunmaktır.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Spor Lisesi Yetenek Sınavı Nasıl Olur?

Spor kulüplerinin tescilini kim yapar?

Madde 7-2908 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulan ve teşkilatça tescil edilmesi istenilen spor kulüplerinin tescil işlemleri bu Yönetmelik esasları doğrultusunda il müdürlüklerince yapılır.

Spor kulübü faaliyetleri nelerdir?

Spor kulübü, sportif etkinliklerde bulunmak amacıyla kurulmuş olan kulüplerdir. Spor kulüpleri, dernek ya da anonim şirket tüzel varlığı şeklinde kurularak faaliyetlerini yürütürler.

Derneğin tüzel kişilik kazanabilmesi için dernek tüzüğü kuruluş bildirimi ve diğer gerekli belgeler illerde hangi makama verilmelidir?

Maddesi gereği; “ Dernekler, kuruluş bildirimini, dernek tüzüğünü ve gerekli belgeleri yerleşim yerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirine verdikleri anda tüzel kişilik kazanırlar.” Bu düzenleme ile derneklerin kuruluşu için kanunda sayılan belgelerin, yerleşim yerinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine ki bu

Derneğin faaliyetleri nelerdir?

Derneğin Faaliyet Alanları Nelerdir?

 • Eğitim, Bilim, Kültür, Toplum ve Sanat alanlarında faaliyetler yürütmek;
 • Bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak; yapılmasına destek olmak;
 • Kamuoyunu ve ilgili kuruluşları, bölge ve kültürü hakkında aydınlatmak;

Dernek kurmak için neler gerekli?

Dernek Kurmak İçin Gerekli Belgeler ve Defterler

 1. 2 Adet Dernek Kuruluş bildirgesi (tüm üyeler tarafından doldurulmuş ve imzalanmış )
 2. 2 Adet Dernek Tüzüğü ( Tüm üyeler Tarafından İmzalanmış
 3. Tüzel Kişi var ise Unvanı, ikamet belgesi ve yetkilendirilen gerçek kişi ile ilgili karar örneği.

Dernekler Spor Kulübü kurabilir mi?

Spor kulübü kurmak için önce 5253 sayılı Dernekler Yasası ve 31.03.2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğine uygun olarak Spor Kulübü Derneğini kurmak gerekmektedir. Dernek kurmak içinde en az 7 gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelmesi gerekmektedir.

Spor kulüplerinin olağan genel kurul toplantılarının en geç kaç yılda bir yapılması zorunludur?

Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur. Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya kulüp üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

You might be interested:  Evde Spor Hangi Saatlerde Yapılmalı?

Istanbul futbol takımları nelerdir?

Süper Lig tarihinde yer alan İstanbul takımları

 • Fatih Karagümrük.
 • Fenerbahçe.
 • Kasımpaşa.
 • İstanbul Başakşehir.
 • Galatasaray.
 • Beşiktaş

Spor kulüplerinin kurulmasına dayanak oluşturan kanun nedir?

Kulüpler; 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulabilir.

Ülkemizdeki spor kulüpleri yapılanması sistemine göre spor kulüpleri hangi kanun şartlarına bağlı olarak yapılanır kurulur ve incelenir?

Türkiye’de spor kulüplerine ilişkin yasal düzenlemeler, 5253 sayılı dernekler kanununun “Gençlik ve Spor Kulüpleri ” başlıklı 14. maddesinde yer almaktadır. Türkiye’de spor kulüpleri yapılanma şekilleri incelendiğinde dernek ve şirket olmak üzere iki farklı şekilde kuruldukları görülmektedir.

Teşkilata kayıt ve tescili yapılan her kulübün hangi organları oluşturması zorunludur?

Madde 6 — Teşkilata kayıt ve tescili yapılan her kulübün aşağıda belir len organları oluşturması zorunludur: a) Genel kurul, b) Yöne m kurulu, c) Dene m kurulu. Kulüpler zorunlu organlar dışında başka organlar da oluşturabilir. Ancak, zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları bu organlara devredilemez.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *